THÔNG SỐ:
 

Hiện có Size M: Chiều cao 1m6 đến 1m7, cân nặng: < 70 Kg

 

GOLDUST & CODY RHODES - THE BROTHERHOOD

 

HIỆN CÓ SIZE: M

 

 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)