THÔNG SỐ:

 

Hiện có Size M: Chiều cao 1m6 đến 1m7, cân nặng: < 70 Kg

Hiện có Size M: Chiều cao 1m6 đến 1m7, cân nặng: < 70  STONE COLD STEVE AUSTIN - STONE COLD PODCAST

 

HIỆN CÓ SIZE: M 

 

ĐẶT HÀNG:  
Vui Lòng Tham Khảo Hướng Dẫn Mua Hàng

 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)